Archive | May, 2014

Wheelabrator yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar Barc Adfer

Bydd cyfle i drigolion yr ardal ofyn cwestiynau a chael gwybod mwy am y cyfleuster adfer ynni newydd arfaethedig ar gyfer Gogledd Cymru, wrth i Wheelabrator Technologies Inc. (Wheelabrator) gyhoeddi cychwyn ei ymgynghoriad cyhoeddus. Mae’r cyfleuster adfer ynni, y cynigir ei ddatblygu ar hen safle gwaith dur ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, wedi cael ei […]

Wheelabrator yn cael ei benodi fel y cynigydd a ffafrir

Heddiw, mae’r bartneriaeth sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ddatrysiad ar gyfer gwastraff Gogledd Cymru wedi penodi Wheelabrator Technologies Inc fel y cynigydd a ffefrir. Cymeradwywyd y penodiad gan bob un o’r pum awdurdod partner. Mae Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGGC) yn bartneriaeth rhwng Cynghorau Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a […]