Archive | January, 2015

Parc Adfer, y cyfleuster adfer ynni, yn gwneud cais am Drwydded Amgylcheddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rheoli ymgynghoriad annibynnol wrth iddo ystyried cais Wheelabrator am Drwydded Amgylcheddol. Dim ond un o’r caniatadau y bydd eu hangen ar Wheelabrator i weithredu Parc Adfer yw hyn. Mae’n canolbwyntio ar sut bydd y cyfleuster adfer ynni’n gweithredu gan gadw at y safonau uchaf ac yn lleihau ei effaith ar yr […]