Archive | February, 2015

Cyfleoedd i fusnesau ledled Gogledd Cymru

Ers i Brosiect Trin Gwastraff Dros Ben Gogledd Cymru gyhoeddi mai Wheelabrator oedd y cynigydd a ffafrir ym mis Ebrill 2014, mae dros 50 o fusnesau wedi cysylltu â thîm datblygu Parc Adfer yn barod – dros y wefan, drwy ffonio’r llinell ffôn am ddim, ac yn bersonol – er mwyn cofrestru eu diddordeb mewn […]