Archive | April, 2015

Cymuned fusnes Gogledd Cymru yn uno i gefnogi cais cynllunio ar gyfer cyfleuster adennill ynni Parc Adfer

Mae grŵp o dros 30 o arweinwyr ym maes busnes ledled Gogledd Cymru wedi dod ynghyd i fynegi eu cefnogaeth i Barc Adfer, y cyfleuster adennill ynni newydd sy’n cael ei gynnig ar gyfer Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Mae’r grŵp, sy’n cynnwys cyrff amlwg y diwydiant megis CBI Cymru, Ffederasiwn Busnesau Bach a Chyngor Busnesau […]