Archive | May, 2015

Wheelabrator yn croesawu caniatâd cynllunio ar gyfer Cyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer

Mae Wheelabrator yn hynod o falch bod Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu Cyngor Sir y Fflint wedi penderfynu dyfarnu caniatâd cynllunio i Gyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Rydym yn gwerthfawrogi’r amser y mae cynghorwyr a swyddogion wedi’i roi i wneud yn siŵr bod y penderfyniad terfynol yn un cadarn. Dywedodd […]