Archive | September, 2015

Parc Adfer yn datgelu cyfleoedd cyflenwi gwerth miliynau o bunnoedd i fusnesau Gogledd Cymru

Mae arweinwyr busnes o bob cwr o Ogledd Cymru yn cael gwahoddiad i gael gwybod mwy am gyfleoedd gwerth miliynau o bunnoedd i’r gadwyn gyflenwi a ddaw ar gael wrth i Barc Adfer gael ei adeiladu. Cyfleuster adfer ynni newydd yw hwn a gaiff ei adeiladu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Dywed y datblygwyr, Wheelabrator, […]