Archive | October, 2015

Tîm adeiladu Parc Adfer yn canmol busnesau Gogledd Cymru fel rhai o’r ‘safon uchaf’

Mae rhwydwaith y gadwyn gyflenwi ledled Sir y Fflint a Gogledd Cymru wedi cael ei ddisgrifio fel un o’r ‘safon uchaf’ gan y tîm sy’n gyfrifol am ddarparu cyfleuster adfer ynni Parc Adfer, ar ôl digwyddiad Cyfarfod y Prynwr llwyddiannus yr wythnos ddiwethaf. Cofrestrodd mwy na 250 o fusnesau i fynychu’r digwyddiad i gyflenwyr, a […]

Busnesau yn Sir y Fflint a Chaer ymysg y rhai cyntaf i sicrhau gwaith ar brosiect Parc Adfer

Mae busnesau o Sir y Fflint a Chaer ymysg y cwmnïau lleol cyntaf i ennill contractau ar brosiect Parc Adfer, gan helpu i baratoi safle’r cyfleuster adfer ynni ar gyfer y gwaith adeiladu i’r dyfodol. Mae M7Aerial yn Sir y Fflint – busnes sy’n arbenigo mewn defnyddio Cerbydau Awyr Di-Griw, neu ‘Dronau’ fel y’u gelwir […]