Archive | October, 2016

Gwahoddiad i fusnesau gogledd Cymru i ddigwyddiad cyflenwyr Parc Adfer Wheelabrator ar 3 Tachwedd

Mae gwahoddiad i fusnesau ar draws gogledd Cymru ddod i ail ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr, wrth i Wheelabrator Technologies nesáu at ddechrau ar y gwaith adeiladu ar gyfer ei gyfleuster adfer ynni Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy. Bydd y gwaith o adeiladu’r cyfleuster newydd yn cymryd tua thair blynedd ac yn creu cannoedd o swyddi, […]