Archive | November, 2016

Tîm Parc Adfer Wheelabrator yn croesawu dros 200 o fusnesau i ddigwyddiad poblogaidd i’r gadwyn gyflenwi yng Nghei Connah

Yn ddiweddar daeth cynrychiolwyr busnes i ddigwyddiad cwrdd â’r prynwr Parc Adfer Wheelabrator i ddysgu mwy am y swyddi posibl a’r cyfleoedd cadwyn gyflenwi a gaiff eu creu pan fydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar gyfleuster adfer ynni newydd y rhanbarth. Cynhaliwyd y digwyddiad undydd ar 3 Tachwedd yn y brif neuadd yn adeiladau […]