Features

inset_image_5

Y Broses Adfer Ynni

Bydd gwastraff nad oes modd ei ailgylchu yn cael ei ddefnyddio i gynhesu dŵr ac i greu stêm sy'n troi tyrbin. Mae’r broses yn cynhyrchu dau fath o ynni – trydan a gwres. Y Broses Adfer Ynni »
inset_image_4

Cyfrifol, Dibynadwy a Llwyddiannus

Gallwn sicrhau y bydd y gwaith yn cael ei fonitro o fewn set o reoliadau llym iawn a luniwyd i amddiffyn ein cymdogion, ein staff a’r amgylchedd.

Cyfrifol, Dibynadwy a Llwyddiannus »

Wheelabrator Parc Adfer energy recovery facility achieves financial close

Construction to commence in January 2017 LONDON, ENGLAND — December 15 2016 — Wheelabrator Technologies today reached financial close on a new 200,000 tonnes per year energy recovery facility, with construction to commence in January 2017 on the Deeside Industrial Park in Flintshire, North Wales. “To achieve financial close is a significant milestone and I’m […]

Tîm Parc Adfer Wheelabrator yn croesawu dros 200 o fusnesau i ddigwyddiad poblogaidd i’r gadwyn gyflenwi yng Nghei Connah

Yn ddiweddar daeth cynrychiolwyr busnes i ddigwyddiad cwrdd â’r prynwr Parc Adfer Wheelabrator i ddysgu mwy am y swyddi posibl a’r cyfleoedd cadwyn gyflenwi a gaiff eu creu pan fydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar gyfleuster adfer ynni newydd y rhanbarth. Cynhaliwyd y digwyddiad undydd ar 3 Tachwedd yn y brif neuadd yn adeiladau […]

Gwahoddiad i fusnesau gogledd Cymru i ddigwyddiad cyflenwyr Parc Adfer Wheelabrator ar 3 Tachwedd

Mae gwahoddiad i fusnesau ar draws gogledd Cymru ddod i ail ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr, wrth i Wheelabrator Technologies nesáu at ddechrau ar y gwaith adeiladu ar gyfer ei gyfleuster adfer ynni Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy. Bydd y gwaith o adeiladu’r cyfleuster newydd yn cymryd tua thair blynedd ac yn creu cannoedd o swyddi, […]

Tîm adeiladu Parc Adfer yn canmol busnesau Gogledd Cymru fel rhai o’r ‘safon uchaf’

Mae rhwydwaith y gadwyn gyflenwi ledled Sir y Fflint a Gogledd Cymru wedi cael ei ddisgrifio fel un o’r ‘safon uchaf’ gan y tîm sy’n gyfrifol am ddarparu cyfleuster adfer ynni Parc Adfer, ar ôl digwyddiad Cyfarfod y Prynwr llwyddiannus yr wythnos ddiwethaf. Cofrestrodd mwy na 250 o fusnesau i fynychu’r digwyddiad i gyflenwyr, a […]

Busnesau yn Sir y Fflint a Chaer ymysg y rhai cyntaf i sicrhau gwaith ar brosiect Parc Adfer

Mae busnesau o Sir y Fflint a Chaer ymysg y cwmnïau lleol cyntaf i ennill contractau ar brosiect Parc Adfer, gan helpu i baratoi safle’r cyfleuster adfer ynni ar gyfer y gwaith adeiladu i’r dyfodol. Mae M7Aerial yn Sir y Fflint – busnes sy’n arbenigo mewn defnyddio Cerbydau Awyr Di-Griw, neu ‘Dronau’ fel y’u gelwir […]