CYFLEOEDD AR GYFER Y GADWYN GYFLENWI

Caiff Parc Adfer ei ddatblygu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy fel rhan o Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Cafodd ganiatâd cynllunio gan Gyngor Sir y Fflint yn 2015, ac mae’r gwaith o’i ddatblygu yn symud tua’r cyfnod o dair blynedd i’w adeiladu gan ddechrau yn niwedd 2016

Mae Wheelabrator wedi dewis Grŵp CNIM fel contractwr peirianneg, caffael ac adeiladu. Mae’r contractwr wedyn wedi penodi Clugston Construction i arwain y gwaith peirianneg sifil. Gyda’i gilydd, CNIM a Clugston yw’r partneriaid cyflenwi a ddewiswyd gennym ar gyfer prosiect Parc Adfer.

Mae Grŵp CNIM yn arbenigwr blaenllaw yn Ewrop ar gyfer dylunio ac adeiladu gorsafoedd pŵer, ac mae wedi cyflawni 163 o orsafoedd ynni o wastraff ledled y byd.

Mae Clugston Construction wedi’i leoli yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gontractwr adeiladu a pheirianneg sifil sydd wedi cael enw da am ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau a phrosiectau – llawer ohonynt yn gynlluniau uchel eu proffil sydd wedi ennill gwobrau ac ar gyfer cleientiaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Cymerwch olwg ar y llu o gyfleoedd i’r gadwyn cyflenwi sy’n ofynnol yn y cyfnod adeiladu.

Cysylltwch â info@parcadfer.com i gael rhagor o wybodaeth.

 

SWYDDI ADEILADU

Mae’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar ganolfan Parc Adfer Wheelabrator ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yng ngogledd Cymru.

Wrth i CNIM a Clugston osod contractau daw cyfleoedd am swyddi drwy gydol y cyfnod adeiladu. Bydd y swyddi’n amrywio, gan ddibynnu ar y sgiliau y bydd eu hangen wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.

Mae CNIM a Clugston yn cynnal ffair swyddi yng Ngholeg Cambria ar 23 Mai 2017.

I gael rhagor o wybodaeth am y Ffair Swyddi ac i gael gwybodaeth gyffredinol am swyddi adeiladu, ewch i’n gwefan gwaith adeiladu neu anfonwch neges e-bost i info@parcadferconstruction.co.uk

 

SWYDDI GWEITHREDOL

Bydd y broses o recriwtio ar gyfer swyddi gweithredol yn dechrau yn 2018, a bydd swyddi’n cael eu hysbysebu’n lleol a drwy’r Ganolfan Byd Gwaith.

Bydd tua 35 o swyddi gweithredol llawn amser newydd ar gael pan fydd canolfan Parc Adfer Wheelabrator yn dechrau gweithredu yn 2019. Bydd y swyddi’n amrywio o reolwr safle i wahanol staff gweithrediadau arbenigol, technegol a gweinyddol.

Rydym yn gwybod bod llawer o dalent yn yr ardal a gobeithio bod modd llenwi’r swydd gan bobl o’r ardal hon.

Ar hyn o bryd, dydy Wheelabrator ddim yn casglu manylion personol am bobl sydd â diddordeb mewn swyddi gweithredol, ond byddwn yn awyddus i glywed gan ymgeiswyr posibl yn nes at yr amser.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i info@parcadfer.com