Cyhoeddi dyddiadau’r ymgynghoriad cyhoeddus

Mae eich barn yn bwysig i ni a byddwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar ein cynlluniau ar ddydd Llun 19 Mai, 2014. Bydd hyn yn rhoi cyfle i wneud sylwadau ar ein cynlluniau drafft cyn i ni wneud ein cais cynllunio i chi.

Mae ein digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus yn rhoi cyfle i weld ein cynigion manwl, siarad â’n tîm a rhoi eich barn i ni i chi. Byddwn yn gwrando ar eich barn a lle bo’n briodol yn ymgorffori sylwadau ac awgrymiadau yn ein cais cynllunio.

  • Dydd Gwener 6ed Mehefin – rhwng 10 am a 5 pm Coleg Glannau Dyfrdwy, CH5 4BR
  • Dydd Sadwrn 7fed Mehefin – rhwng 9 am a 2 pm Neuadd Ddinesig Cei Connah, CH5 4PJ
  • Dydd Mercher 11eg Mehefin – rhwng 10 am ac 8 pm, Cyngor Tref Cei Connah, CH5 4DZ
  • Dydd Iau 12fed Mehefin – rhwng 2 pm ac pm Neuadd Bentref Gladstone, Burton, CH64 5TH
  • Dydd Gwener 13eg Mehefin – rhwng 9 am a 6 pm Days Hotel, Garden City, CH52 2HX
  • Dydd Sadwrn 14eg Mehefin – rhwng 9 am a 2 pm Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, CH5 1SA

Bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i chi roi eich sylwadau ar ein cynlluniau drafft cyn i ni baratoi ein cais cynllunio. Bydd ein hymgynghoriad cyhoeddus yn rhoi cyfle i chi weld ein cynigion manwl, siarad â’n tîm a rhoi eich barn chi. Bydd yr holl wybodaeth y byddwn yn ei chyhoeddi yn cael ei rhoi ar y wefan hon, yn ogystal â newyddion a manylion digwyddiadau yn y dyfodol.