GRŴP CYSWLLT CYMUNEDOL

Mae Grŵp Cyswllt Cymunedol Parc Adfer Wheelbrator yn fforwm sy’n cyfarfod yn rheolaidd ac yn galluogi cynrychiolwyr a enwebir o grwpiau cymunedol a sefydliadau lleol i gwrdd â thimau datblygu ac adeiladu Wheelabrator.

Bydd yr aelodau’n cael gwybod sut mae’r prosiect yn mynd yn ei flaen ac yn gallu gofyn cwestiynau i’w trafod.

I gael rhagor o wybodaeth am y Grŵp Cyswllt Cymunedol, anfonwch neges e-bost at info@parcadfer.com

DOGFENNAU

Gallwch lawrlwytho cyflwyniadau, cofnodion ac agendâu gan Grŵp Cyswllt Cymunedol Parc Adfer Wheelbrator yma.

Cyfarfod 9 Mawrth 2017:

Agenda

Cyflwyniad Meistr

Cofnodion

Cyfarfod 21 Mehefin 2017:

Agenda