Manteision Economaidd

CREU SWYDDI A CHYFLEOEDD I FUSNESAU LLEOL

Bydd Parc Adfer yn creu cannoedd o swyddi yn ystod y gwaith adeiladu a phan fydd yn weithredol. Bydd dwsinau o gyfleoedd i fusnesau lleol hefyd:

SWYDDI ADEILADU

Yn ystod y cyfnod adeiladu prysuraf, bydd angen i ni gael tua 300 o weithwyr ar y safle.

SWYDDI LLEOL

Rydym yn amcangyfrif y byddwn yn creu tua 35 o swyddi llawn amser ym Mharc Adfer. Rydym wedi ymrwymo i recriwtio o gymunedau lleol, lle bo’n bosib, yn unol â dyheadau Cyngor Sir y Fflint.

GWASANAETHAU BUSNES

Pan fyddwn yn weithredol, bydd arnom angen amrywiaeth o fusnesau lleol – o arlwyo i dirlunio, ac o lanhau i nwyddau swyddfa.

YNNI

Bydd Parc Adfer yn creu hyd at 16MW o drydan, a bydd rhan fach ohono’n cael ei defnyddio i bweru’r safle. Bydd tua 90 y cant o’r trydan yn mynd i’r Grid Cenedlaethol i helpu i fodloni anghenion ynni cynyddol y DU. Hefyd, mae’r posibilrwydd o gyflenwi gwres ar ffurf stêm drwy bibell i fusnesau lleol.

MEWNFUDDSODDI

Drwy ddenu nifer o fewnfuddsoddwyr i adeiladu seilwaith gwastraff newydd yng Ngogledd Cymru, bydd y prosiect arfaethedig yn creu dwsinau o swyddi llawn amser a chyfleoedd cadwyn gyflenwi am 25 mlynedd. Bydd hyn yn helpu i greu economi gryfach a chadarnach ar draws yr ardal.

Un o weithwyr Wheelabrator mewn safle arall sy’n adfer ynni

Un o weithwyr Wheelabrator mewn safle arall sy’n adfer ynni