Wheelabrator Parc Adfer energy recovery facility achieves financial close

Construction to commence in January 2017 LONDON, ENGLAND — December 15 2016 — Wheelabrator Technologies today reached financial close on a new 200,000 tonnes per year energy recovery facility, with construction to commence in January 2017 on the Deeside Industrial Park in Flintshire, North Wales. “To achieve financial close is a significant milestone and I’m […]

Tîm Parc Adfer Wheelabrator yn croesawu dros 200 o fusnesau i ddigwyddiad poblogaidd i’r gadwyn gyflenwi yng Nghei Connah

Yn ddiweddar daeth cynrychiolwyr busnes i ddigwyddiad cwrdd â’r prynwr Parc Adfer Wheelabrator i ddysgu mwy am y swyddi posibl a’r cyfleoedd cadwyn gyflenwi a gaiff eu creu pan fydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar gyfleuster adfer ynni newydd y rhanbarth. Cynhaliwyd y digwyddiad undydd ar 3 Tachwedd yn y brif neuadd yn adeiladau […]

Gwahoddiad i fusnesau gogledd Cymru i ddigwyddiad cyflenwyr Parc Adfer Wheelabrator ar 3 Tachwedd

Mae gwahoddiad i fusnesau ar draws gogledd Cymru ddod i ail ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr, wrth i Wheelabrator Technologies nesáu at ddechrau ar y gwaith adeiladu ar gyfer ei gyfleuster adfer ynni Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy. Bydd y gwaith o adeiladu’r cyfleuster newydd yn cymryd tua thair blynedd ac yn creu cannoedd o swyddi, […]

Tîm adeiladu Parc Adfer yn canmol busnesau Gogledd Cymru fel rhai o’r ‘safon uchaf’

Mae rhwydwaith y gadwyn gyflenwi ledled Sir y Fflint a Gogledd Cymru wedi cael ei ddisgrifio fel un o’r ‘safon uchaf’ gan y tîm sy’n gyfrifol am ddarparu cyfleuster adfer ynni Parc Adfer, ar ôl digwyddiad Cyfarfod y Prynwr llwyddiannus yr wythnos ddiwethaf. Cofrestrodd mwy na 250 o fusnesau i fynychu’r digwyddiad i gyflenwyr, a […]

Busnesau yn Sir y Fflint a Chaer ymysg y rhai cyntaf i sicrhau gwaith ar brosiect Parc Adfer

Mae busnesau o Sir y Fflint a Chaer ymysg y cwmnïau lleol cyntaf i ennill contractau ar brosiect Parc Adfer, gan helpu i baratoi safle’r cyfleuster adfer ynni ar gyfer y gwaith adeiladu i’r dyfodol. Mae M7Aerial yn Sir y Fflint – busnes sy’n arbenigo mewn defnyddio Cerbydau Awyr Di-Griw, neu ‘Dronau’ fel y’u gelwir […]

Parc Adfer yn datgelu cyfleoedd cyflenwi gwerth miliynau o bunnoedd i fusnesau Gogledd Cymru

Mae arweinwyr busnes o bob cwr o Ogledd Cymru yn cael gwahoddiad i gael gwybod mwy am gyfleoedd gwerth miliynau o bunnoedd i’r gadwyn gyflenwi a ddaw ar gael wrth i Barc Adfer gael ei adeiladu. Cyfleuster adfer ynni newydd yw hwn a gaiff ei adeiladu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Dywed y datblygwyr, Wheelabrator, […]

Wheelabrator yn croesawu caniatâd cynllunio ar gyfer Cyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer

Mae Wheelabrator yn hynod o falch bod Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu Cyngor Sir y Fflint wedi penderfynu dyfarnu caniatâd cynllunio i Gyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Rydym yn gwerthfawrogi’r amser y mae cynghorwyr a swyddogion wedi’i roi i wneud yn siŵr bod y penderfyniad terfynol yn un cadarn. Dywedodd […]

Cymuned fusnes Gogledd Cymru yn uno i gefnogi cais cynllunio ar gyfer cyfleuster adennill ynni Parc Adfer

Mae grŵp o dros 30 o arweinwyr ym maes busnes ledled Gogledd Cymru wedi dod ynghyd i fynegi eu cefnogaeth i Barc Adfer, y cyfleuster adennill ynni newydd sy’n cael ei gynnig ar gyfer Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Mae’r grŵp, sy’n cynnwys cyrff amlwg y diwydiant megis CBI Cymru, Ffederasiwn Busnesau Bach a Chyngor Busnesau […]

Cyfleoedd i fusnesau ledled Gogledd Cymru

Ers i Brosiect Trin Gwastraff Dros Ben Gogledd Cymru gyhoeddi mai Wheelabrator oedd y cynigydd a ffafrir ym mis Ebrill 2014, mae dros 50 o fusnesau wedi cysylltu â thîm datblygu Parc Adfer yn barod – dros y wefan, drwy ffonio’r llinell ffôn am ddim, ac yn bersonol – er mwyn cofrestru eu diddordeb mewn […]