Cyfleoedd i fusnesau ledled Gogledd Cymru

Ers i Brosiect Trin Gwastraff Dros Ben Gogledd Cymru gyhoeddi mai Wheelabrator oedd y cynigydd a ffafrir ym mis Ebrill 2014, mae dros 50 o fusnesau wedi cysylltu â thîm datblygu Parc Adfer yn barod – dros y wefan, drwy ffonio’r llinell ffôn am ddim, ac yn bersonol – er mwyn cofrestru eu diddordeb mewn cyfleoedd cyflenwi a chontractio.

Mae croeso i fusnesau o bob cwr o Ogledd Cymru gofrestru eu manylion â thîm datblygu Parc Adfer, wrth i baratoadau fynd rhagddynt ar gyfer digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’ yn ddiweddarach eleni.

Dywedodd Phil Short, rheolwr y prosiect: “Ar hyn o bryd, ein blaenoriaeth yw gweithio gyda’r awdurdodau perthnasol i sicrhau’r gwahanol ganiatadau a chydsyniadau sydd eu hangen arnom i adeiladu a gweithredu Parc Adfer.  Mae’r tîm datblygu’n canolbwyntio ar y meysydd hanfodol hyn, ac os gallwn ni sicrhau canlyniad cadarnhaol, yna byddwn yn dechrau trefnu digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’ ar gyfer busnesau lleol cyn bo hir. Bydd hwn yn gyfle i fusnesau Gogledd Cymru weld sut gallai eu sgiliau a’u harbenigedd fod yn berthnasol i bartneriaid adeiladu Wheelabrator yn ogystal ag yng ngweithrediad y cyfleuster o ddydd i ddydd am y 25 mlynedd nesaf.”

Dylai busnesau sy’n dymuno cofrestru eu diddordeb â thîm datblygu Parc Adfer anfon e-bost at  info@parcadfer.com.

 

 

Comments Off